מזרונים לחים

הצינון במזרון לח פועל באמצעות מערכת מזרונים העשויים מקרטון מיוחד, בהם זורמים מים לצורך קירורם,
ובאמצעות אוויר אשר מוזרם דרכם ללא הרף .
המערכת המשולבת במאווררים עוזרת להורדת הטמפרטורה ולהגברת הלחות באחוזים ניכרים במבנה.

בהתאם לסוג הגידול, רמת הטמפרטורה המתאימה ביותר ורמת הלחות הנחוצה, נוצרים התנאים האופטימאליים לגידול במלאכותיות וביחס ישיר לתנאי מזג האוויר מחוץ לחממה, לגודל החממה, לגודל המזרונים וכמות המאווררים.
מיקום המזרון ומיקום המאווררים תלויים בכיוון הרוח צורת הגידול, וקרינת השמש.